การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ

จากการไปอบรมของ นางสาวกรรณิกา ชูนุ้ย และ นางกรรณิการ์ สุขเมือง เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment