การอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ

จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการของอาจารย์จุฬาลักษณ์ แก้วสุก เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยายาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment