กำหนดการรับบริจาคโลหิต วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

     ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในเดือน สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้วและขอประสานมายังหน่วยงานเพื่อกำหนดวันออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.จึงขอให้หน่วยงานแจ้งจำนวนผู้บริจาคโลหิตให้ทราบด้วย เพื่อจะได้เตรียมการต่อไป

 


ดาวน์โหลดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment