กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2561

 

กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment