คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment