งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 


ดาวน์โหลดกำหนดการเป็นไฟล์pdf

กำหนดการในเว็บคณะวิทยาศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment