ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
  • 077-913-375
  • 077-913-376
  • nurse@sru.ac.th