นวัตกรรม 4.0 : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก

จากการอบรมของอาจารย์กมลชนก ทองเอียด เรื่อง นวัตกรรม 4.0 : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก (New Innovation 4.0 : Energy Healing Moving Forward for Healthy Aging with Complementary and Alternative Nursing) ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 จัดโดยชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


อ่านเพิ่มเติมเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment