ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

Blog Attachment