ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 อัตรา จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 อัตรา

จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561


เอกสาร

1. ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัคร

3. ใบรับรองแพทย์

Blog Attachment

Leave us a Comment