ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ คลิก

2. กำหนดการของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คลิก

สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment