ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สภาการพยาบาล จะจัดประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากลประจำปี 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง – สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses A Voice to Lead – Health is a Human Right) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไฟล์ pdf

DOWNLOAD

Leave us a Comment