ประชาสัมพันธ์โครงการ มรส.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อน

     ด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กร ดำเนินการจัดทำโครงการ “มรส.ร่วมรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อน” เพื่อสร้างเสริมวินัยจราจน ด้วยการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อก เพื่อเป็นการลดการสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดของการจราจรในมหาวิทยาลัยและตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัยทางถนน

 


ดาวน์โหลดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment