พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561 และมอบเข็มชั้นปีแก่ … อ่านเพิ่มเติม พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 10