พิธีรับหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนท์ติงเกลพยาบาลรุ่นที่ 10 ประจำปี 2561

พิธีรับหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนท์ติงเกล
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 


กำหนดการพิธีรับหมวกเข็มชั้นปีรุ่นที่ 10 ดาวน์โหลด

พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 10

Blog Attachment

Leave us a Comment