โครงการพุทธทาสสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

โครงการพุทธทาสสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561
ณ ธุดงค์สถานสุราษฎร์ธานี
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment