โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์ให้ทุนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
คุณวันเพ็ญ เจริญผล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัมภาษณ์ให้ทุนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment