โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00-20.00 น.

ณ เรือนไทย 4 ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Blog Attachment

Leave us a Comment