โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาธิตการทำกระทงแบบต่างๆ 21 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาธิตการทำกระทงแบบต่างๆ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

Blog Attachment

Leave us a Comment