โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต

โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล “กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต” ถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องโถง หอประชุมวชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี