พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 28 ตุลาคม 2561

พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาล
ณ บึงขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Blog Attachment

Leave us a Comment