รายงานผลการไปอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย research connect

จากการไปราชการของ ดร.อรัญญา รักหาบ เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย research connect” ณ โรงแรมเซนทารา โฮเตล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment