กิจกรรม SRU Sharing 2019 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ”

กิจกรรม SRU Sharing 2019 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ”

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ(กิจกรรมภาคเช้าและค่ำ)

และโรงยิมเนเซียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กิจกรรมภาคบ่าย)
 

Blog Attachment

Leave us a Comment