ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     จากการไปอบรมที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559 จัดโดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะขอรายงานผลการไปอบรม โดยมีความรู้ความเข้าใจดังนี้

อ่านต่อด้านในเป็นไฟล์ pdf