ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 14 มีนาคม 2561 3
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 06 มีนาคม 2561 19
แจ้งแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย 21 กุมภาพันธ์ 2561 23
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 17
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 มีนาคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 391
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 06 กุมภาพันธ์ 2561 1257
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 04 มกราคม 2561 79
วิธีเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 03 มกราคม 2561 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 163
ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2560 12 ธันวาคม 2560 69