ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ 30 เมษายน 2561 13
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการฯ 30 เมษายน 2561 4
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 14 มีนาคม 2561 26
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 06 มีนาคม 2561 48
แจ้งแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย 21 กุมภาพันธ์ 2561 52
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 48
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 มีนาคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 452
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 06 กุมภาพันธ์ 2561 1458
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 04 มกราคม 2561 101
วิธีเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 03 มกราคม 2561 87