ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปร่วมใจบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี