ข่าวสภาการพยาบาล

ข่าวสภาการพยาบาล

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2557 - 2561 31 มกราคม 2557 689
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 31 มกราคม 2557 418
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2557 31 มกราคม 2557 738
การแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาการพยาบาล 31 มกราคม 2557 1066
เรียนพยาบาลดีอย่างไร 30 มกราคม 2557 2248