กิจกรรมคณะ

กิจกรรมคณะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไตรมาส และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงปีงบ 2561 06 กันยายน 2560 43
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะประจำปีงบประมาณ 2559 30 สิงหาคม 2560 31
โครงการ new generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 29 สิงหาคม 2560 25
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 27 สิงหาคม 2560 51
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 49
โครงการจิตอาสาไชยา พัฒนาประชาราษฎร 15 สิงหาคม 2560 186
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 108
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 39
กิจกรรมไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 27 กรกฎาคม 2560 58
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 คณะพยาบาลศาสาตร์ 27 กรกฎาคม 2560 42