ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมคณะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 25
คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 06 มกราคม 2561 62
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำทะเลทรัพย์ 22-24 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 40
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560 218
กิจกรรมถวายพานพุ่ม วันพยาบาลแห่งชาติ 22 ตุลาคม 2560 68
กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพ 19 ตุลาคม 2560 76
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไตรมาส และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงปีงบ 2561 06 กันยายน 2560 104
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะประจำปีงบประมาณ 2559 30 สิงหาคม 2560 69
โครงการ new generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 29 สิงหาคม 2560 81
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 27 สิงหาคม 2560 129