กิจกรรมคณะ

กิจกรรมคณะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 8
โครงการจิตอาสาไชยา พัฒนาประชาราษฎร 15 สิงหาคม 2560 136
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 79
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 17
กิจกรรมไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 27 กรกฎาคม 2560 33
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 คณะพยาบาลศาสาตร์ 27 กรกฎาคม 2560 20
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 27 กรกฎาคม 2560 26
โครงการการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 22 กรกฎาคม 2560 24
โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) 20 กรกฎาคม 2560 39
Big Cleaning Day วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 19 กรกฎาคม 2560 14