กิจกรรมคณะ

กิจกรรมคณะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560 140
กิจกรรมถวายพานพุ่ม วันพยาบาลแห่งชาติ 22 ตุลาคม 2560 15
กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพ 19 ตุลาคม 2560 21
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไตรมาส และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงปีงบ 2561 06 กันยายน 2560 68
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะประจำปีงบประมาณ 2559 30 สิงหาคม 2560 50
โครงการ new generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 29 สิงหาคม 2560 42
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 27 สิงหาคม 2560 83
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 63
โครงการจิตอาสาไชยา พัฒนาประชาราษฎร 15 สิงหาคม 2560 203
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 115