กิจกรรมมอบของขวัญสคส.แด่อธิการบดี
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00น.
ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี