โครงการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช