กิจกรรมโครงการจิตอาสาไชยา พัฒนาประชาราษฎร วันที่ 14 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณสถานีรถไฟอำเภอไชยา และบ่อน้ำร้อนไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี