ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี