กิจกรรมถวายพานพุ่ม วันพยาบาลแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี