กิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ วัดถ้ำทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ. ชุมพร