ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปีและศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เรื่อง New generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 28 มิถุนายน 2560 55
กำหนดการโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเครือข่ายจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 14 มิถุนายน 2560 29
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Research Gateway 05 มิถุนายน 2560 18
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว "ช่อประดู่กิ่งอ่อน" 29 พฤษภาคม 2560 24
โครงการ KRU RUN FOR KIDS 29 พฤษภาคม 2560 37
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในงาน "วันล้ออายุ 111 ปี พุทธทาส ภิกขุ" 26 พฤษภาคม 2560 21
ประกาศรับสมัครพยาบาลประจำที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2560 43
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 พฤษภาคม 2560 58
เชิญประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2560 12 พฤษภาคม 2560 45
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 01 พฤษภาคม 2560 27