ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกำหนดจัดโครงการ KRU RUN FOR KIDS ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 4.30 - 9.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยในงานเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสงค์จะร่วมงาน ชำระค่าลงทะเบียนเพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคทุนทรัพย์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ดาวน์โหลดไฟล์เป็น pdf