ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

กำหนดการโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเครือข่ายจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับเทศบาลตำบลพรุพี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพรุพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านช่องช้าง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ดาวน์โหลดไฟล์เป็น doc