ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ตารางเวลาโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดโครงการดังในตารางเวลา

อาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าร่วมรับฟังคำปรึกษาด้านสุขภาพได้

โดยอาจารย์เกศรา ตั้นเซ่งและทีมงานอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ติดต่อ อาจารย์เกศรา ตั้นเซ่ง 098-6718098