ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และ กำหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมัครในรอบที่ 2 โควต้า เป็นต้นไป (ไม่รับรอบที่ 1 portfolio)


ลิงค์กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
http://admission.sru.ac.th/tcas/

 


ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf