สร้างการรับรู้ข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา the 3rd Forum Education 2018

จากการไปอบรมของ นางสาวนุชนาถ วิชิต และ นางรชยา ยิกุสังข์ เข้าอบรมเรื่อง สร้างการรับรู้ข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา The 3rd Forum Education 2018 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment