ThaiEDResearch

 

knowledge sharing

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลประชุมวิชาการเรื่อง "การประชุมเชิงปฏิบัติการ Critical Care Nurseing Conference 2018: Assessment and Management" 28 พฤษภาคม 2561 3
รายงานผลประชุมวิชาการเรื่อง "เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย MFM 4.0 for Smart Thai Family" 22 พฤษภาคม 2561 2
เข้าอบรมเรื่อง Living will and palliative care conference 09 เมษายน 2561 13
เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 06 เมษายน 2561 8
Essential skills for clinical teachers ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 04 กันยายน 2560 46
การดูแลรักษาโรคหัวใจในเด็ก "Nursing Management for Pediatric Heart Disease" 21 มิถุนายน 2560 64
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำลอง (Simman) 09 กุมภาพันธ์ 2560 105
120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม 20 มกราคม 2560 267
การอบรมการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต 16 ธันวาคม 2559 228
การอบรมจิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศรุ่นที่2 14 พฤศจิกายน 2559 278
เดินทางไปศึกษาดูงานที่เกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 26 ตุลาคม 2559 1009