ThaiEDResearch

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561 6
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 26 พฤษภาคม 2561 147
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ 30 เมษายน 2561 21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการฯ 30 เมษายน 2561 12
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 14 มีนาคม 2561 30
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 06 มีนาคม 2561 50
แจ้งแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย 21 กุมภาพันธ์ 2561 54
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 50
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 มีนาคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 480
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 06 กุมภาพันธ์ 2561 1482