ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ฟิลิปปินส์

ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ฟิลิปปินส์
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด

Leave us a Comment