การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เรื่อง
“การดูแลเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Active care for active aging)”

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. แผ่นพับรายละเอียดประชุมวิชาการและกำหนดการ: คลิก

2. การสมัครออนไลน์: คลิก

3. หนังสือเชิญประชุม: คลิก

ได้หน่วย CNEU 11 หน่วยคะแนน

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อสมัครและโอนเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 984-9-21380-9 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท
– บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนละ 1,000 บาท

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน
กลับมายังโครงการโดย สแกน หรือ ถ่ายรูป ใบสมัคร ส่งมาที่
E-mail: pp.anfield@gmail.com

*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้ที่ผู้อบรมเพื่อขอรับใบเสร็จ
ค่าลงทะเบียนหน้างาน
**ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนสำเร็จหลังจากตรวจสอบ
เอกสารและการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้

***ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน***

Blog Attachment

2 Comments

 • pranee
  Reply

  ขอไฟล์หนังสือเชิญประชุมค่ะ เพื่อแนบขอไปราชการ ขอบคุณค่ะ

  • nurse
   Reply

   จะทำการอัพโหลดหนังสือเชิญประชุม เพิ่มเติมให้นะคะ

Leave us a Comment