ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล”

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. แผ่นพับประชุมวิชาการครั้งที่ 5 : คลิก

2. รายละเอียดโครงการ : คลิก

3. กำหนดการ : คลิก

4. หนังสือเชิญประชุม : คลิก

5. หนังสือเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมคลิก

6. แบบฟอร์มสมัครออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 : คลิกเพื่อสมัคร

ได้หน่วย CNEU 12 หน่วยคะแนน

รับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าลงทะเบียน
– คนละ 2,000 บาท

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 984-9-21380-9 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งกลับมายังโครงการ
โดย สแกน หรือ ถ่ายรูป ใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่
e-mail: facultyofnurse@gmail.com

*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้ที่ผู้อบรมเพื่อขอรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนหน้างาน

**ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนสำเร็จหลังจากการตรวจสอบเอกสารและการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้

***ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน***

Blog Attachment

Leave us a Comment