กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ร.10

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมสะพานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment