การสัมมนาเรื่องปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง

จากการไปราชการของ ดร.นิตยา ศรีสุข เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง” ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562 รวมเป็นเวลา 1 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment