ภาพความประทับใจจากการจัดกิจกรรมกีฬาสกอ.ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

ภาพความประทับใจจากการจัดกิจกรรมกีฬาสกอ.ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาและบุคลากรในกีฬาสกอ ตลอด 8 วันที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ  แม้ในครั้งนี้ทีมคณะพยาบาลศาสตร์จะไม่มีแพทย์ประจำสนาม แต่อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์   ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่  ทางคณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณ นักกีฬาแพทย์จิตอาสาทุกคนที่ได้ช่วยเหลือดูแลและประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อให้นักกีฬาทุกคนปลอดภัยจากการแข่งขัน ขอขอบคุณพยาบาล   ทุกคนจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีโรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หน่วยกู้ภัยมรส. หน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลและส่งต่อนักกีฬา ทางคณะฯขออภัยหากมีสิ่งใดที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้

Blog Attachment

Leave us a Comment