มาตรการป้องกันโรค และตารางกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน​เทอม ​1 (ออนไลน์)

มาตรการป้องกันโรค การจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ และตารางกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน​เทอม ​1 (ออนไลน์)

มาตรการป้องกันโรค การจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศใช้ คลิก

ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นปี 1 คลิก

ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นปี 2 คลิก

ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 คลิก

 

Leave us a Comment