รวบรวมข่าวสารและเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รวบรวมข่าวสารและเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 1 – 5 )
https://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/1983-covid-19v2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา2019

ประกาศการเรียนออนไลน์คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์แนวทางการเรียนออนไลน์

มรส.ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/2562
http://www.sru.ac.th/news-and-announcement/news-events/1741-covid.html

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563
https://www.tnmc.or.th/news/390

กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/

รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

รายงานรายวันสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายวัน ในประเทศไทย
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

———————————-

ช่องทางการติดต่อ

คุณกรรณิการ์ สุขเมือง
084-447-0289

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
081-787-3580

Blog Attachment

Leave us a Comment